Vi måste tala om kulturförtrycket

Civil olydnad i form av att vägra följa omoralisk lagstiftning är inte alltid av ondo. För den som diskuterar technoscenens rätt att existera på Facebook följer ofta argumentet att den innehåller olagliga element och att den därför är oetisk. Vad som glöms bort är att den som låter sin moral vägledas av lagstiftningen är lika naiv som den som låter sin visdom hämtas från Gud.

Under 1500-talet förekom häxbränning i Sverige. Exemplet kan redan nu låta löjligt men faktum är att lagen krävde av oss att bränna kvinnor på bål ifall de befarades vara häxor. Påbudet kom från den kristna kyrkan och liksom vetenskapen och modern etik tvättat bort vissa lagstiftade trosföreställningar härstammande från kristendomens syn på exempelvis abort och homosexualitet förekommer det även idag ovetenskapligt grundad moral i svensk lagstiftning.

Det finns två typer av människor. De som i tider av häxbränning mer än gärna hjälpte till att lägga ved på brasan och de som frågade sig själva om det var rätt eller inte oavsett vad staten tyckte. Skillnaden människorna emellan är att vissa låtar andra bestämma vad som är sant medan andra ser sanning som ett teoretiskt påstående värt att undersöka.

I grunden är vi inte meningsmotståndare utan medmänniskor som ser olika vägar till ett bättre samhälle för alla. En ond människa är en lat människa för den låter sitt förslappade sinne skymma den rätta vägen till ett rättvist samhälle. Problemet med vår tidsålder är att även dessa människor ser visdom i sin okunskap eftersom att små offentligheter felaktigt tror att enighet är detsamma som sanning.

Idag tycks Polismyndigheten utgöra en egen liten offentlighet som driver aktiva kampanjer för att stänga ner den svenska elektroniska musikscenen. De lurar arrangörer och skriver i sina offentliga uttalanden att festivaler med fel musik är att se som ”musikarrangemang” utan samma rättsstatus som andra festivaler. På samma sätt som jazz och rock en gång var förbjudet och omoraliskt sker idag ett odemokratiskt kulturmord mot en av Sveriges största musikexporter. Folk på Facebook som inte själva är en del av kulturen hejar på och i andra läget sitter drogliberala som lever i villfarelsen att droger är ofarliga och som eldar på polisens uppfattning att droger är en oundviklig del av kulturen.

Vad drogliberalerna glömmer är att svensk narkotikapolitik har fördelar på samma sätt som den har nackdelar. Om nackdelarna ska suddas ut till förmån för skadereducerande reformer inom de områden som behövs måste just nackdelarna lyftas fram på offentliga forum. Att diskutera med en som anser att droger ska legaliseras för att den gillar att knarka är lika menlöst som att diskutera med någon som vill bibehålla en kriminalisering för att lagen är lagen och lagen ska så förbli.

Om diskussioner människor emellan ska bidra till samhällsutvecklingen istället för polarisering kräver det till en början att våra folkvalda undviker att blanda ihop fakta med moral. Det bör inte vara en ideologi som formar en modern stat utan de bästa tillgängliga källorna som förkunnar för oss hur vi kan skapa ett mer välmående samhälle. När staten låter meddela att svensk narkotikapolitik är klanderfri trots att vi blir kritiserade av EU för vår höga narkotikarelaterade dödlighet eller när riksdagen stiftar lagar utifrån falsifierad forskning från 1970-talet vandrar vi inte en upplyst väg. Det är att blunda för statistik och forskningsrön och istället driva en politisk linje som liknar den katolska kyrkans rädsla inför tanken på att jorden var rund.

Att festivaler stängs ner för befarat narkotikabruk samtidigt som sexualbrott på andra festivaler lämnas outredda sänder signaler till ungdomar att det är bättre att skada andra än att skada sig själv. För ungdomen känns signalen ologisk och det är vårt förtroende för rättsstaten som tillmäter lagen rättskraft. När respekten för lagen försvinner tappar tillslut rättsväsendet sin betydelse.

Det är viktigt att technokulturen fortsätter leva men tar moraliskt ansvar och undviker att anordna open air i naturskyddsområden. Samtidigt börjar det bli dags för våra folkvalda att sluta beskylla en kultur för de problem som uppstått av en förlegad lagstiftning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

WordPress.com.

Upp ↑